2408, 2015

રાણી ગાઈડિન્લ્યુ

ભારતનો નકશો જુઓ. છેક પૂર્વમાં એક પ્રદેશ છે જેને નાગાલૅન્ડ કહેવાય છે. અર્જુન જે નાગકન્યાને પરણ્યો હતો તે આ પ્રદેશની નાગકન્યા હતી કે બીજા પ્રદેશની હતી તે રામ જાણે. પણ આ પ્રદેશ છેક પૂર્વમાં આજે અશાંતિ ભોગવી રહ્યો છે. એક સમય હતો જ્યારે ભારતના જુદા જુદા દેશોમાં “કંબોજ” દેશ પણ ગણાવાતો હતો. કંબોજ એટલે આજનું કંબોડિયા. આજે પણ કંબોડિયામાં ભરપૂર ભારતીય સંસ્કૃતિનાં ચિહ્નો જોવા મળે છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું મંદિર અંગરકોટ કંબોડિયામાં છે. આ સંપર્ક જમીન રસ્તે થયો હશે કે પછી સમુદ્ર રસ્તે કે પછી બન્ને રસ્તે તે શોધનો વિષય છે. પણ સંપર્ક હતો. ખાસ કરીને અંગ(ઉડિસા)ના વર્મનવંશના રાજાઓ છેક ત્યાં પહોંચ્યા હતા પણ પછી સંપર્ક સદંતર તૂટી ગયો જણાય છે. આમ થવાનું મુખ્ય કારણ આભડછેટિયો પૌરાણિક ધર્મ હોઈ શકે. ધર્મ વિચારો આપે છે અને વિચારોમાંથી આચારો ઘડાતા હોય છે. મહત્ત્વાકાંક્ષા અને પ્રસારક્ષમતા ખોઈ બેસતાં ભારત દેશની પ્રજા એક કોચલામાં સીમિત થઈ ગઈ. સંપર્કો કપાઈ ગયા. સ્થગિતતા આવી ગઈ. […]